Eneboga Säteri

Kategori: Säteri

Visa karta
Eneboga Säteri
Koordinater: 59.097213, 16.740738

Information om Eneboga Säteri

Eneboga blev säteri omkring 1650. Något storslaget säteri blev det aldrig. På 1680-talet var det nära att mista sin säterifrihet p g a att boningshuset var så förfallet ”att det snart ej bättre utseende hava än en bondgård”.

Corps de logi av timmer. Uppförd på 1860-talet i två våningar, tillbyggd med verandor.
Två större flyglar av timmer uppförda 1860, ev. tidigare.

Historik:
1938 bestod gårdens areal av totalt 818,5 har, därav 300 åker.
Sedan 1600-talet känner man godsets historia. År 1621 förlänades det till en Gilbert men drogs åter in till kronan. I maj 1632 fick Jöns Eriksson ”Räfsebo-Jösse” godset Eneboga i förläning av Gustaf II Adolf för sina många tjänster mot fosterlandet och detta på det villkor att det skulle vara frälse* så länge det innehades av honom. Eriksson var löjtnant och kapten vid Södermanlands regemente och adlades 1650 då han fick namnet Silfwerbrand. Sedermera major vid Smålands infanteri.

Eneboga innehades 1661 av Hans Ulvsparre till Brovik. År 1680 inköptes egendomen av landshövding Jakob Flemming och övergick sedermera till dennes måg friherre J. Hans Mörner. Godset innehades därefter av dennes änka Helena till 1740 och av sonen Jakob till år 1751. Då Jakob Mörner avled 1756 utan arvinge övergick Eneboga gård år 1760 genom arv till hovmarskalken och riddaren av Svärdsorden, högädle greven Karl Posse. Under tiden 1769-95 var godset i fröken Ulrica Barbara H. Wachtmeisters (dotter till vice amiralen greve Wachtmeister) ägo och tillhörde därefter hennes brorson B.G. Wachtmeister. 1839-1857 brukades gården av överjägmästare Karl Harald Konstantin von Hamn och efter honom till 1870 Lars Erik Larsson. År 1851 övergick Eneboga till baron Pheiff von Post och 1871-1881 till Friherre Alexander Theodor Pfeiff. Från1881 ägdes gården av Brukspatron Viktor von Post, Skedevi, Östg., men brukades till 1907 av jägmästare Erik Viktor Kugelberg, från vilken Bror Daniel Palm övertog gården år 1907. Palm innehade den till sin död 1935 då sönerna Bo och Nils Palm övertog gården. Erik Kugelberg var gift med Annelie Jaqueline Charlotta Viktoria von Post, Skedevi, Östg.

På ägorna fanns torpen Grindstugan, Quisthem, Vretstugan, Löfåsen och Löfnäs.

*Frälse = Skattebefriad sätesgård. (Källa: Nationalencyklopedin).

Övr. källuppgift: Svenska städer och samhällen jämte landsbygd 1947.


Bilder och dokument från Eneboga Säteri

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Eneboga Säteri
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Monica Hendén