Östra Jonsbol

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 59.775479, 12.878436

Information om Östra Jonsbol

Torplämning med en husgrund och spismursrester, två stenmurar samt åkerytor med terrasshak och kanter samt enstaka röjningsrösen.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal