Åh

Kategori: Gård

Åh, Å, Åå, är från 1400-talet. Den äldsta som vi känner till var Jöns Persson född 1696. År 1750 bor bonden Olov Jansson född 1713 med hustru Kerstin Jönsdotter född 1711.
Från år 1853 till 1885 bodde pigor och drängar här, men 1866 arrenderar hovkamrer Lundberg född 1804 gården. Han bor på Iboholm och brukar båda gårdarna till 1879 då han avlider och arrendet övertas av C A Andersson.

Koordinater: 58.906684, 15.482568

Information om Åh

Åh: är från 1400-talet. Bonden Olof Jonsson därefter hans son Anders var arrendatorer i Åh 1789-1853. Sedan bodde drängar o statkarlar fram till 1866. Iboholm brukade jorden till 1880. Antagligen var ekonomibyggnaderna i dåligt skick. 1880 brukade Gustaf Strömberg Svalnäs, sonen N August flyttade dit 1885 o var brukare till 1906, hans broder Oskar senare i Dybol var arrendator 1906-1922 och hans kusin Frans Strömberg arrenderade gården till 1933.

Samuel Carleson med hustru Anna, föräldrar till Birgitta Lantz, arrenderade gården från 1933 till 1959 och efterträddes av Tord och Rut Strömberg som blev sista arrendatorerna 1969. Tord var född på gården.

På gården finns grundstenar efter en gammal loge. År 1911 byggdes ny lagård.

Det finns en backe i närheten som är känd för sin riklighet av liljekonvaljer.

Hjortkvarnsån som rinner förbi orsakade förr stora översvämningar och sänktes därför från åns utlopp i Avern fram till Galgen under åren 1945 – 48.

Smedja

Utefter vägen mot Åh från länsvägen, Iboholm – Nain, där skogen tar slut år 2014 och åkrarna tar vid, söder om vägen, fanns tidigare en gårdssmedja och en bit väster om smedjan fanns en transformator för strömmen. Den var byggd av trä. På norra sidan av vägen utefter en åkerväg finns en åkerholme/stenbacke, kallade vi för ”störbacken” där hässjestörarna stod, berättar Birgitta Lantz.

 

Åh är fortfarande bebott året runt.


Bilder och dokument från Åh

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2