Ekebränna

Kategori: By

Belägen utmed Kristianstadsvägen ( väg nr 24 ) ca 7,5 km sydöst Våxtorps samhälle.

Byn benämns även Elnabygget. I fastighetsregistret stavas fastighetsnamnet Ekebråna.

Koordinater: 56.364302, 13.187787

Information om Ekebränna

 

Byn bestod av tre gårdar och det har funnits gästgiveri i byn sedan början av 1700-talet då det flyttades hit från Våxtorps by. Till att börja med synes gästgiveriet varit i den nordligaste gården som också var den största. Denna gård flyttades ca år 1830 och blev då den sydligaste. Här inrättade då gästgiveri som sedan drevs på denna gård fram till mitten av 1940-talet. Av Hallands Landsbeskrivning år 1729 framgår att det fanns gästgiveri i Ekebråna, men inte i vilken gård. Ägare till Ekebråna var då Prosten Jöran Warberg. Han ägde även grannbyn Nordanå. År 1749 köpte slottsherren på Krapperup, von Kocken, Ekebränna och Nordanå byar. Gårdarna var kvar som arrendegårdar under  Krapperups fideikommiss ända fram till mitten av 1950-talet då de friköptes.

Beträffande gästgiveriet så är det oklart i vilken gård det fanns mellan mitten av 1700-talet och fram till att det inrättades i den sydligaste gården ca år 1830. Det berättas dock att de tre gårdarna turades om att hålla gästgiveri med en månad i taget. Resenärerna inkvarterades hos folket i gårdarna, men det fanns ett särskilt utskänkningsrum. Om det fanns ett utskänkningsrum i alla tre gårdarna är oklart, se vidare under Ekebränna 311.

Inom Ekebrännas gränser fanns också torpet Åhuset

 

 

Publicerad av Jan-Erik Andersson för Våxtorps hembygdsförening.

 

 

 


Bilder och dokument från Ekebränna

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Ekebränna
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Berit Karlsson