Åbäck, Åbech

Kategori: Bebyggelselämning

(Koordinaten avser husgrunden efter en trolig tvillingstuga). ”Åbech” nämns 1453, men fanns redan tidigare, eftersom Bäckermåla – en bebodd utmark till Åbäck – även fanns då.

Åbäck var enl. jordeboken 1543 en by på tre hela frälsehemman.

Koordinater: 58.186264, 16.780362

Information om Åbäck, Åbech

(Koordinaten avser husgrunden efter en trolig tvillingstuga). ”Åbech” nämns 1453, men fanns redan tidigare, eftersom Bäckermåla – en bebodd utmark till Åbäck – även fanns då.

Åbäck var enl. jordeboken 1543 en by på tre hela frälsehemman. Åbäck blev i början av 1600-talet ett säteri och fick namnet Åbäcksnäs. Första säteribyggnaden uppfördes på Åbäcksnäs nuvarande plats 1616 (ca. 700 m. SO härom).

En del av husen flyttades troligen med till nuvarande Åbäcksnäs, men på 1726 års karta finns fortfarande ”Åbäcksnäsgårdarne” redovisade här på gamla platsen med två hustecken (två gårdar?).

Flera husgrunder finns i området, varav stenfoten efter en ev. väderkvarn (X 6451854 Y 1557302). (Se även ”Åbäcksnäs”).Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Margareta Andersson