Berg

Kategori: By

Tidigare ett av de större hemmanen i socknen, 10 öresland. Idag består byn av ett hemman och tre gårdar.

Koordinater: 60.299983, 16.726321

Information om Berg

Tidigare ett av de större hemmanen i socknen, 10 öresland. Idag består byn av ett hemman och tre övriga gårdar.Stamhemmanet ägdes under 1700-talet av en mycket välaktad släkt som bl a var nämndemän i flera generationer. Den äldsta av dem som finns i församlingsböckerna var också bondeståndets riksdagsman på 1730-talet.


Platser i BergBebyggelselämning
Småhus, Villa, Stuga, Hyreshus

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Agneta Björk