Nysätra

Kategori: Torp

Koordinater: 59.837000, 12.686402

Information om Nysätra

Torp under Nilshaget. Utlagt torp.
Ej säter i mannaminne.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6639401 / 1325161 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund 9×7 (V-Ö) med spismursröse, rester av stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 127:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Urban Larsson