Labråten

Kategori: Torp

Koordinater: 59.759530, 12.528381

Information om Labråten

Torplämning/plats med namn. En granplanterad åker kallas Labråten på ek.kartan.
Vid 1989 års inventering kunde inga husgrunder hittas. Enligt Jörgen Blackstad,
Sälboda har detta ej varit något torp. Häradskartan 1890 saknar husmarkering.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 511:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne