Granbergsbråten

Kategori: Torp

Koordinater: 59.960497, 12.487696

Information om Granbergsbråten

Koordinater (x/y) 6653690 / 1314717 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen och röjdaytor.
(Rä-fornsök 1989)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne