Ryssby kyrka

Kategori: Kyrka

Koordinater: 56.801733, 16.352527

Information om Ryssby kyrka

Ryssby kyrka härjades i april 2001 av en förödande brand men kunde återinvigas påskdagen 2005 av biskopen Anders Wejrud.
På den nutida kyrkans plats (nordvästra hörnet) fanns sedan 1100-talet en försvarskyrka. Den brändes under Kalmarkriget 1611 men återuppfördes på de gamla murarna och användes fram till 1750 då en större kyrka byggdes. Ritningarna till denna gjordes av fortifikationsmajoren Ulric Höijer.
Efter mer än 250 år brann kyrkan i april 2001. All inredning, bland annat altartavlan från 1962 av konstnären Ivar Morsing, förstördes. Endast yttermurarna stod kvar. En arkitekttävling utlystes och den vanns av arkitekten Jerk Alton. Hans förslag Ryssby Recidiva innebar att de gamla murarna och kyrkans exteriör behölls medan interiören helt förändrades.
Vid ombyggnaden av kyrkan påträffades en brandskadad (från branden 1611) runsten med inskriptionen i fri översättning ”Illugi lät göra bro efter Karl, sin duktige fader”. Stenen var känd sedan tidigare då den vid kyrkbygget 1749-50 anträffats i murarna till den medeltida kyrkan. Även vid ombyggnaden 2004 murades runstenen in i kyrkväggen, men nu är den synlig invändigt i kyrkans sydöstra hörn.
Altartavlan i den nuvarande kyrkan har målats av konstnären Monica Strandberg och där finns också ett kyrkskepp av glasformgivaren Bertil Vallien.


Bilder och dokument från Ryssby kyrka

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson