Långlöts järnvägsstation

Kategori: Järnvägsstation

Järnvägen kom till Öland och dåvarande Långlöts kommun i början på 1900-talet. Byn Åstad blev plats för Långlöts järnvägsstation.
Borgholm – Böda Järnväg (BBJ) invigdes 7 december 1906 och var den första järnvägen på Öland. Den 20 februari 1909 länkades BBJ ihop med Södra Ölands Järnväg (SÖJ) just i Åstad under närvaro av representanter för järnvägsbolagen. Ekonomin för de båda bolagen var hela tiden besvärlig och 1928 slogs de båda bolagen ihop till Ölands Järnväg (ÖJ). Staten som lånat ut pengar till de bägge bolagen såg sig tvungen att ta över driften, vilket skedde 1947. SJ drev banan till 1961 då hela den 151 km långa banan lades ned.

Visa karta
Långlöts järnvägsstation
Koordinater: 56.744879, 16.690907

Information om Långlöts järnvägsstation

Sträckan Borgholm – Färjestaden öppnades för allmän trafik den 24 november 1909. Stationshuset i Åstad uppfördes under 1909 och låg 16 km från Borgholm och 80 km från Ottenby, uppgifter som framgick av skylten med stationsnamnet.
Spårsystemet omfattade förutom ett spår för tågmöte även ett frilastspår som rymde 8 vagnar för lastning av exempelvis betor, vid lastkajen kunde två vagnar lastas samtidigt. Mitt för stationshuset fanns en s k T-semafor som visade stopp- och körsignal till lokföraren. På tågexpeditionen fanns en telegraf där meddelande utväxlades mellan stationerna och med trafikkontoret i Mörbylånga. Belysningen bestod inledningsvis av fotogenbelysning både inom- och utomhus. Järnvägsstationen användes även för postverksamhet och var en s k förenad station under tiden 25 november 1909 till 30 september 1961 då järnvägen lades ned.

Några av de stationsföreståndare och platsvakter som tjänstgjort på stationen i Åstad är, Emy Petersson mellan 1946 och 1961, Ragnar Darell och John Johansson var stationsföreståndare var sin period mellan 1930 och 1946, Peter August Bohlin 1916 till 1930, Karl Gustav Robert Karlsson 1911 till 1916 och Bengt Oskar Bengtsson 1910 till 1911.

Järnvägens 100-årsjubileum i Åstad


Bilder och dokument från Långlöts järnvägsstation

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gösta Jansson
gosta.jansson@telia.com - Tel: 0485561097 - Föreningsredaktör för Långlöts Hembygdsförening