Kolsvedden

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 60.105825, 17.917195

Information om Kolsvedden

Bebyggelse som hör ihop med Rasten och Sveden. Dess tillhörighet är minst sagt svårbestämbar. Dessa tre enheter påträffas i lagfartsprotokollen för Olands härad i slutet av 1800-talet. Ägarstrukturerna är mycket svårtolkade dels pga att antalet markägare är stort, men även pga att det är svårt att avgöra vilken mark de äger.Det underlättas inte av alla försäljningar och ihopslagningar och avsöndringar som sker. Kolsvedden tycks i alla fall vara en del av utjorden Rasten. Enligt SGU skall det finnas en gruva vid namn Kolsvedsgruvan vid platsen.
Kartreferenser: Dannemora gruvallmäning nr 1 Rågångsbestämning 1810, Ekonomiska kartan 1954 och 1979.


Bilder och dokument från Kolsvedden

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Eskilsson