Siglajvs OH

Kategori: Stuga

Koordinater: 57.227600, 18.615260

Information om Siglajvs OH

130 m SV om Siglajvs 842 RO hade Bomunds i Burgen sin Sigleifsäng. Efter sitt giftermål 1845 bosatte sig Hans Alkvist från Stenstugu i Alskog (1818-89) gift med Katarina Larsdotter från Liffor 267 AN (1821-94) i en stuga på ängen. Sedan makarna Alkvist flyttat till Hamngården på 1870-talet stod stugan tom till i mitten av 1890-talet då den förre bonden Olof Hansson från Hemmor 906 KZ (1836-1918) gift med Anna Lindvall (1845-1925), som var född vid Hemmor 906 KZ, flyttade in sedan de överlämnat sin gård i andra händer. Vid laga-skiftet övergick marken till Siglavjs gård. Olof gick bort 1918 och Anna 1925 varefter stugan revs.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad