Herbergshults gårdsby.

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.873180, 15.413638

Information om Herbergshults gårdsby.

Gårdsby i östra delen av Norra Vi. Den var på 1800-talet en av de största byarna i socken. År 1975 fanns endast ruiner kvar av de tre mangårdsbyggnaderna samt övriga byggnader.

Herbergshults gårdsby låg högt beläget öster om Östersjön. Man kommer till platsen från Kisavägen med avtag vid bron över strömförbindelsen mellan Östersjön och Sommen. Ca 2 kilometer in på denna sidoväg med en brant, kilometerlång sista stigning låg gårdsbyn med en fantastisk utsikt mot söder, väster och norr.

Den första kända noteringen angående Herbergshult är från 1460. Gården är säkerligen äldre än så. Att döma av namnet kan man anta, att den etablerades mellan 900-1200 efter Kristus.

Herbergshult utvecklades till en gårdsby med tre gårdar, Norr-, Mellan- och Södergården. De var, troligen från mitten av 1500-talet, satta i Norrgården ¾ dels mantal, Mellangården ½ mantal och Södergården ¾ dels mantal, således en gårdsby omfattande 2 mantal.

1758 gjorde man ett försök till storskifte. Det kunde inte genomföras utan sämjeskifte begärdes. 1857 och 1872 begärde man enligt anteckningar på lantmäteriet i Östergötland laga skifte. Ingen av gångerna gick skiftet att genomföra. Gårdsbyn blev således aldrig skiftad och därmed saknas också äldre kartor. I lantmäteriets handlingar finns ett antal gränsbestämningar under företrädesvis 1800- och 1900-talen. Från 1935 och fram till 1971 gjordes ett antal hopläggningar.

I ”Beskrivning till karta över Ydre Härad 1877-1878” uppges följande om Herbergshult:
Åker, tomt 32.7 hektar
Äng 24.68 ”
Skogsmark 766.92 ”
Impediment 70.80 ”
S:a 895.10 ”
1907 såldes byn till Kungl Maj:t med lagfart beviljad 30 september 1907.

1935 skedde en sammanläggning av de tre gårdarna, som då blev Herbergshult 4:1, omfattande 2 mantal. 1938 avstyckade kronan huvudgården, som då kom att omfatta 84 hektar, varav 24 hektar åkermark jämte byggnader. Den avstyckade enheten köptes 1941 av arrendatorn Johan Edvard Carlsson och hans hustru Elin Matilda Johansson. 1949 sålde de i sin tur till Karl Dahlgren-Eriksson och hans hustru Tekla. De brukade gården fram till 1962, då Kungl. Maj:t återköpte gården för 75 000 kronor. Staten är fortfarande ägare av gården dvs skog och åker eftersom samtliga byggnader är rivna.

 


Bilder och dokument från Herbergshults gårdsby.

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson