Bosgård

Kategori: Gård, Hemman

Bosgård ägdes på slutet av 1600-talet av Axel lillies arvingar…..

Information om Bosgård

Bosgård ägdes på slutet av 1600-talet av Axel lillies arvingar…..Bosgård ägdes på slutet av Axel Lillies arvingar, indrogs 1705 och förklarades skulle bli posthemman. Skatteköptes 1741, men blev åter frälse 1804. Frågan är om det var kronobefallningsman Per Arvidsson ( död 1769?) som 1741 blev ägare?. På 1790-talet bodde på Bosgård Förutom fru Märta Erhart( f 1704 d 1794) och fru Inga Cath. Ohrling( f 1738 d d 1799) tre syskon Arvidsson. Per Arvidsson född 1730, häradshövding, Herr kronobefallningsman Carl Georg Arvidsson(f 1734 d 1810) och mademoiselle Elisbeth Margareta Arvidssson född 1741. Dessa kan ha varit ägare av gården efter sin far. De två syskon som levde 1811 flyttade då därifrån.

Gården brukadres i början av 1800-talet av en Nils Hansson född 1763. Ny ägare omkring 1813 jägmästare Carl Magnus Johannsson född i Appuna. Hans hustru Greta Lisa Hoffstedtfödd 1788 i Hof. De hade minst sex barn. Båda makarna dog 1835 men sterbhuset med ganska vuxna barn verkar ha varit ägare en tid till 1839 då rikksdagasman Gustaf Petersson, bekant från kantor Anderssons dagbok, kom dit från Kimstad Var gift med Grets Lisa Sundström (f 1797 d 1857 ). Troligen efterträdda som ny ägare av apotekare Carl Viktor Eckerström född 1827 i Västerås
Han utflyttade 1874 och nästa ägare var Axel Petersson född 1851 i St Åby. Han var troligen släkt med både riksdagsman Peterson i Lindekullen och med Peterson i St. Valby. 1894 kom Johan Teodor Damberg född 1869 i Ödeshögoch 1898 Håkansson som för övrigt kom från Millingstorp och längre tillbaka från Linderås.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Daniel Arveberg