Hammaren

Kategori: Naturområden

Koordinater: 57.250637, 18.696970

Information om Hammaren

Det stora grusjordsområdet Hammaren i östra När ansågs tidigare vara en fruktbar trakt. Många gårdar från När och även omkringliggande socknar hade små sädesåkrar på Hammaren. Dessa var inhägnade och man hade infarter vid Norra Hammargrind och Södra Hammargrind. Hela området beräknades till ca 300 tunnland varav dock inte alla delar var odlingsbara. Strax innanför Södra Hammargrind på ägor som i dag tillhör Rikvide ca 1500 m väster om Djaupdy bodde hammarvakten i en stuga. Hans uppgift var att vaka över åkrar och stängsel i Hammaren och han kallades ibland också grindvakt eller åkervakt.

Den första hammarvakten man känner till var Per (1650-1709) som avled 1709. Därefter kom Olof (1669.1729) och Clas Veber (1685-1733). Näste hammarvakt i varje fall mellan 1738-40 var Johan Johansson från Gangvide 503 AK (1704-58) blev senare bonde vid Pavals 310 AJ år 1743 och var gift med Catarina Johansdotter från Mickels 607 OH(1708-74). Efter honom var Johan Jakobsson (1720-88) gift 1746 med båtmansdottern Malena Persdotter (1715-75) hammarvakt under många år till sin död 1788. Näste åkervakt omkring 1795 och fram till 1807 blev den tidigare prästgårdsmjölnaren Nils Johansson från Rikvide JL (1754-1807) gift 1783 med Greta Jönsdotter (1751-1822). Äldste sonen Johan Nilsson (1774-1829) gift 1810 med Katarina Andersdotter-Brakarl från Lau (1779-1849) tog över efter sin far. Vid Johans död 1829 blev Lars Bolin från Garda (1791-1845) gift med Maria Catarina Olofsdotter (1790-1860) åkervakt och efterträddes 1845 av sin son Jakob Bolin också från Garda (1822-85) gift med Dorotea Lisa Clasdotter från Hallbjänne HH (1822-65), som under 1860-talet flyttade till ett hus på ”vadi” i Hallbjänne hage. Den siste hammarvakten blev deras granne Johan Bengtsson vid Hallbjänne 545 GJ (1839-1917) . När lagaskiftet i Hammaren avslutades 1887 hade förhållandena i området ändrats så att man inte längre behövde ha en särskild hammarvakt.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Solveig Larsson
larsson.smiss@telia.com