Pilgrimsboområdet

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 58.860350, 16.697262

Information om Pilgrimsboområdet

1:a namngivna ägaren var Herman Östrand som kom från Stockholm och var född år 1841.
I slutet av 1800-talet ingick stora delar av nuvarande Vrena i fastigheten Vrena Gård. Redan 1888 avstyckades nära tre hektar till August Flodkvist för Vrena Ångsåg och sedan några nybildade fastigheter ”Almby” och ”Wrenaberg” 1896, ”Ekhof” 1899, ”Haga” 1900 och ”Wrena skolhuset” 1901.

Den 19 oktober 1903 säljer Herman Östrand sin fastighet med undantag för ett par områden och en fastighet som specificeras i köpekontraktet. Köpare är lantbrukaren Bernhard Lundberg. De områden som Östrand behåller är fastigheten ”Mårtensdal” och ”Pilgrimsbo”.

Tomtplan och försäljning av tomter
1904 får Östrand från lantmätare Storm ett förslag till tomtplan för Pilgrimsbo. När planen är fastställd 1906 och de första avstyckningarna är klara börjar han ganska omgående att sälja tomter för att försöka rädda sin ekonomi. De styckas då av från stamfastigheten, som har beteckningen Pilgrimsbo 1:1.

Fiskerätten
1905 den 6 december skriver Bernhard Lundberg ett dokument i vilket han överlåter den strandrätt och den fiskerätt som är Vrena gårds till Herman Östrand som ägare till Mårtensdal och Pilgrimsbo. Den 6 mars 1906 överför Östrand Mårtensdals fiskerätt till A.H. Eriksson, som då har blivit ägare till det området.


Bilder och dokument från Pilgrimsboområdet

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Carlsson