Nackebo rote

Kategori: By

Under Karl XI godkändes vid 1682 års riksdag ett förslag till indelningsverk, som var genomfört omkring 1690. Varje landskap skulle hålla ett infanteriregemente om 1.200 man, uppdelat i åtta kompanier med 150 knektar i varje. För varje soldat bildades en rote, som skulle svara för soldatens försörjning och underhåll. Flera gårdar/hemman kunde bilda en rote, den största gården i roten, dit soldattorpet ofta förlades, kallades stamrote. Den svarade för att rotens skyldigheter uppfylldes. De mindre gårdarna i roten kallades för strörotar eller hjälprotar. De deltog i soldatunderhållet allt efter deras storlek och erlade till stamroten en årlig avgift.

Hemman är ett äldre begrepp med betydelse bostad, boning, hem och som i Sveriges landskapslagar och kronans jordeböcker avsåg en på landsbygden bebyggd gård eller jordbruksfastighet med visst mantalsvärde.

Torp var en liten jordbruksfastighet på ofri grund. Torparen hade skyldighet att arbeta ett visst antal dagar (dagsverken) åt den som upplåtit marken.

Backstuga var en liten enkel stuga belägen på annans mark, bebodd av personer som inte huvudsakligen sysslade med jordbruk

Koordinater: 57.817325, 13.898563

Information om Nackebo rote

Nackebo Stom 2:3, hemman

Nackebo Stom 2:4, hemman

 • Blombacka, torp
 • Lagerstorp 2.8, bostadshus
 • Lagerstorp 2.6, torp
 • Lagerstorp 2:5 , skolhus
 • Lagerstorp 2:7, lärarbostad
 • Bostugan, torp
 • Hästhagen, backstuga

 Nackebo Frälse- och Skattegård

 • Kringeln, torp
 • Nybygget (Bullebo), torp
 • Gåsabäcken, soldartorp Nr 4 Jönköpings Regemente
 • Skogen, torp
 • Svinesund, torp
 • Snyggebo, torp
 • Nyskog (Ångsågen), torp
 • Hoppet (Hässleborg), torp
 • Granstugan, torp
 • Sebbo (Cedera), backstuga
 • Ryabacken, backstuga

Nackebo Damm 3:1, hemman

 • Dammenstugan, arbetarbostad

Wiken 1:2, hemman

Wiken 1:3, hemman

 • Ryabäcken, backstuga
 • Kärret, ryttartorp Nr 125 Jönköpings Regemente

Rödjorna, hemman

 • Rödjestugan, backstuga
 • Hörnet, torp

Bilder och dokument från Nackebo rote

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Nackebo rote
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2