Stjärneberg

Kategori: Gård, Hemman

Koordinater: 57.925924, 15.402832

Information om Stjärneberg

Stjärneberg ligger i Svanboskaten på höjden ca en kilometer väster om sjön Narven. I söder gränsar gården mot Njärvehult, i väster mot Kovrabo och Högmålen och i norr mot Målen.

I kyrkböckerna är en man, Per, och hans hustru, jämte en inhysing, skrivna år 1642 i Stjärneberg. Under åren sedan dess har ett 40-tal familjer med ca 200 personer bott på gården.

Gården köptes 1936 av köpmannen Helge Gustavsson och ägs år 2006 av Henrik Stjärnevi och Mary-Ann Fransson.

Den siste på gården boende brukaren var Gustav Oskarsson. Idag är fastigheten fritidsbostad och marken brukas som sidoarrende och ägoförhållandena har förändrats.
Stjärneberg är av medeltida ursprung. Gårdsnamnsforskaren Robert Norrby fann gården omnämnd första gången år 1418. Han härleder namnet från dess placering på berget, högt mot stjärnorna. Det har stavats Styernobörg.

I 1562-års frälselängd finns inte Stjärneberg upptaget. Enligt jordeboken från 1654 var Stjärneberg frälsegård från 1612, omfattande ett halft mantal. De som ägde gården vid den tiden var troligen Forstenaätten, representerad av Erik Ribbing. År 1672 var Stjärneberg uppbjuden till köp för Axel von Schaar på Ribbingshov.

I jordrannsakan 1735 skrev man:
”En frälsegård om ½ mtl i rot 60 med en åbo, ägs av Johan Leijonhielm. Nödtorftig skog av fälle och fång. Litet fiske men ingen såg eller kvarn. Ett dagsverkstorp under Ribbingshov”.

I ”Beskrivning till kartan över Ydre Härad” från 1875-76 uppges Stjärneberg omfatta 235 hektar varav 13 hektar åker. I de 235 hektaren inräknas av allt att döma också Stjärnelund.

I boken ”Sveriges Bebyggelse” från 1940-talet skrevs angående Stjärneberg bland annat: 157 hektar, varav 9.5 åker och 147.5 skog. Förvärvat 1936. Byggnad av trä 1820, 2 rum, 1 kök, 1 hall veranda. Ekonomibyggand trä 1918 för 3 hästar och 12 nötkreatur. Ägare köpman Helge Gustavsson. Arrendator Wiktor och Anna Gustavsson med barnen Erika och Arne.

Vid 1989 års bebyggelseinventering gjord av länsstyrelsen skrev man bland annat följande angående Stjärneberg

1 bostadshus, 1 våning byggt ca 1939-40 ombyggt ?
1 bostadshus, 2 våningar ” 1820 ” 1938
1 dassuthus ” ca 1920-30
1 vagnbod-vedbod ” ca 1920-tal
1 ladugård, 2 våningar ” 1918


Bilder och dokument från Stjärneberg

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i StjärnebergGård, Hemman
Bebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson