Lärbro församling

Kategori: Församling

Koordinater: 57.785959, 18.790574

Information om Lärbro församling

Lärbro församling ligger på N Gotland och gränsar i NO till Fleringe och Rute, i O till Boge, i S till Othem samt i V till Hangvar.
Stavningen av namnet har varierat. Ledhubro, Lethubro, Ladhubro och Ladebo utgör alla exempel från medeltida källor.
Att det är tal om en gammal kulturbygd visar inte minst den rikliga förekomsten av hittills registrerade fornlämningar, vilka är 603 till antalet (se FMR Lärbro).

Enligt den äldre tingsindelningen hörde 19 gårdar till Lärbro/Gann. Både Angleboos och Norrwange hade 15 mkl vardera i sin ägo, men den förstnämnda gården brukade några få tld åker mer än den sistnämnda.

Vid seklets slut hade dock Nor Vange gått om Angleboos och ökat från 18 till 32 tld. Möjligen kan detta bero på inköp av mark som tidigare tillhört en eller flera ödehemman. Sammanlagt brukade gårdarna i Lärbro/Gann 223 tld åker och slog 471 msl äng.
Enligt ödegårdslistan skall det i slutet av 1500-talet ha funnits fyra ödehemman i Lärbro/Gann. En av dessa, Lille Wicke, är återupptagen.
Övriga tre går under namnen Nygaards, Ringued gaard och Smidsarrffue. Eventuellt hör även Lille Nors till Lärbro, men eftersom Ersson tillskrivit Hall denna ödegård, tas hemmanet upp under denna församling.


Bildgallerier från Lärbro församling

Visa fler bildgallerier från Lärbro församling ›


Bilder och dokument från Lärbro församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›


Platser i Lärbro församlingKlockstapel
Okategoriserat
Kyrko- och ämbetsmannaboställen
Industriminne
Historisk plats
Kalkbrott
Bebyggelselämning
Sjukhus, sjukhem, sanatorium och vårdhem
Bygdegård
Utbildning
Prästgård
Halvö
Naturreservat
Obebyggd fastighet
Småhus, Villa, Stuga, Hyreshus
Föreningsbyggnad
Museum
Ålderdomshem
Affär
Affärslokal
Sågkvarn

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

May-Gun Frögren