Skäggenäs

Kategori: Naturområden

Koordinater: 56.789109, 16.467128

Information om Skäggenäs

Skäggenäs är en halvö i Ryssby socken och sträcker sig långt ut i Kalmarsund.
På halvöns smalaste del vid Drag lät Gustav Vasa på 1550-talet gräva en c:a 175 m lång kanal för att underlätta den lokala sjöfarten. Kanalen kallas i dagligt tal för ”Graven”. Den förlorade genom landhöjning och igenväxning snart sin betydelse. På 1980-talet gjorde medlemmar i Skäggenäs Villa och Intresseförening en restaurering av kanalen så att den nu är farbar för mindre fritidsbåtar.
Sedan myckel lång tid tillbaka har Skäggenäs bildat en egen rote med ansvar för bland annat båtsmanshållet, fattigvården och skolan. Kostnaden för detta låg uteslutande på jordägarna. Dessa samlades årligen runt 1 maj för att fatta beslut om hur roten skulle skötas. Protokoll fördes vid dessa sammanträden. Protokollsboken/böckerna från 1881 och framåt finns i behåll. Ryssby Hembygdsförening disponerar fotostatkopior på protokollen för perioden 1881 – 1980. Dokumenten från åtminstone de första årtiondena i samlingen är mycket belysande om förhållandena i den tidens Ryssby socken.
Under 1900-talet fick Skäggenäs en omfattande fritidshusbebyggelse och under de senaste åren (2000-talet) har det tillkommit en relativt stor nybyggnation för permanentboende.


Bilder och dokument från Skäggenäs

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Skäggenäs
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson