Nussviken

Kategori: By

By (hemman) i sydvästra Brunskog.

Koordinater: 59.586007, 12.867567

Information om Nussviken

By (hemman) i sydvästra Brunskog.NUSSVIKEN. Källa: En bok om Brunskog.

Nussviken inskrevs år 1581 i jordeboken som ett skattetorp och år 1605 som ett »besuttat», d. v. s. skattebetalande torp, men år 1610 skattar gården som 1/3 hemman, och skattesedeln lyder: »Oxeskatt 31/2 öre, Dagsverken 1, Årliga hästar 1 och Konungs-hastar 1».

Denna skatt återkom 1613, då »änkan i Nussvikell» även fick erlägga 15 mark till Älvsborgs lösen.

Husförhörsboken för år 1769 upptar 26 invånare i Nussviken. Om en av de 5 familjerna är antecknat: Nils Persson 1730, Maria Larsdotter 1721, Kersti 1755, Per, 1758, Britta, Anders 1762, faderns Nils Halfvardsson, 1702; Kersti Olsdotter, 1699.

Hemmanets areal, som uppmättes vid laga skiftet år 1853, är 474 tunnland och därav var 337,2 tunnland skogsmark.

Arealen för hemmanets åkerjord är 1938 uppgiven vara 43 tunnland.
Antalet familjer i Nussviken år 1939 var tre med femton medlemmar.


Bilder och dokument från Nussviken

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal