Kungshögs fäbodar

Kategorier: Fäbod, Gård, Hemman

Koordinater: 60.284091, 16.610993

Information om Kungshögs fäbodar

Kungshögs fäbodar i Österfärnebos västra del har varit socknens största fäbodplats.Där fanns 16 rökar, dvs det rökte ur 16 skorstenar. Varje fäbod hade en ladugård + 2-4 andra byggnader, så det bör ha funnits ett 80-tal hus där vid 1800-talets mitt och slut.

För att komma till Kungshögs fäb. följer man Kungshögsstigen från Gråten. Den var fram till 1960 endast framkomlig med cykel. Med bil kunde man åka via Grönsinka- Klarskissen. Bilvägen tog slut vid Finnäs-vallen. Med åren har bilvägar byggts och restaurerats och fäbodvallen kan nu nås från många håll.

Fäbodplatsen hade form av ett liggande U med skänklarna vända västerut och svängen i öster. Avståndet mella södra och norra delen var 100-150 m.med en öppen äng emellan. Längst bort i norra delen av U låg Broby-vallen. Det var Nymans, Olsson, Erik-Anders och Andersas. Närmare vägen låg Grytby-vallen. Den bestod av LarsJons, Kyrkevärds, OlErs och AndersLars. Där det liggande U-et börja svänga söderut är Finnäs-vallen. Där var två stugor. En är fortfarande kvar tillsammans med en ladugård. Längre söderut i U-svängen ville See by etablera sej i början av 1700-talet, men mötte motstånd från övriga delägare. De kunde dock 1724 flytta dit Där låg Sörgårds och Norrgårds. Där U-et rätar ut sej ligger ännu 2011 PerErs stuga kvar på ursprunglig plats och längre västerut syns även grundet efter AnderOls. Övriga 2 gårdar i See flyttade till Ulvsbo fäb. mellan Oppsjön och Ljusen.
Längst västerut kommer Bergbyvallen. Erkas och Jonases stugor finns kvar.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Agneta Björk