Hyllstofta 2:15 – Hyllstofta skola

Kategori: Skola

Visa karta
Hyllstofta 2:15 – Hyllstofta skola
Koordinater: 56.145942, 13.265623

Information om Hyllstofta 2:15 – Hyllstofta skola

Skola mellan 1880 och 1959 för klasserna 1-6. Lärarbostaden uppfördes 1929. Skolan revs på på 2000-talet men lärarbostaden finns kvar (2011).

Lärare småskolan:
Hilda Maria Nilsson 1892-1893
Anna Maria Persson 1893-1901
Anna Norén 1901-1923
Frida A Österberg 1923-1931
Ingeborg Nilsson 1931-1959

Lärare folkskolan:
Bengta Larsson 1880-1881
Amelia Norén 1881-1882
Carl Norén 1882-1923
Joel O Jönsson 1924-1925
Edvin Blixt 1926-1959

Roteskolan hade pågått i ”Ryggåsstugan”, Hyllstofta nr 6 mellan 1858 och 1879. Tufve Svensson fick för detta 30 riksdaler om året i hyra. Han skulle då upplåta varmt rum åt läraren samt svara för städningen. Sommaritd sattes hyran ner till 9 riksdaler/år.

Juni 1876 beslöts i skolhusets byggandskommitté att skolhus skulle uppföras i Hyllstofta. Kommittén bestod av Sven Åkesson som ordf – övriga ledamöter var Ola Larsson, Nils Petter Olsson, Truls Bengtsson och Paul Torstensson. Var skolhuset skulle uppföras vållade bekymmer. ”Eslövskungen” Christian Nilsson som nu kommit till Hyllstofta var villig att kostadsfritt ställa mark till förfogande mot att skolhuset uppfördes mellan Hyllstofta by och järnvägsstationen. Förslag fanns också att placera skolan ungefär där Högaåsa nu ligger men även i närheten av vägskälet i Linneröd, där vägen går mot Lycke.
Slutligen fastställdes att skolan uppfördes på mark som åbon Nils Bengtsson och hustrun Petronella Persdotter ställt till förfogande. Nils Bengtsson skulle dessutom ”hålla väg” till skolan, för vilket han skulle erhålla tre tunnor havre årligen. Köpebrev för ett tunnland mark utmed Svenningstorpsvägen utfärdades 9 juli 1876. De barn som bodde i stationssamhället fick i början gå omvägen över Hyllstofta by men så småningom lade man en spång över Bäljane å vid skolan.


Bildgallerier från Hyllstofta 2:15 – Hyllstofta skola

Visa fler bildgallerier från Hyllstofta 2:15 – Hyllstofta skola ›


Bilder och dokument från Hyllstofta 2:15 – Hyllstofta skola

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hjördis Nilsson
Föreningsredaktör för Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. Om du har information om, eller bilder från, Vedby socken är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0435-230 46 eller skriva till mig på adressen hjordis@ankarlov.se.