Ulvsbo

Kategori: By

Ulvsbo omnämns redan 1379 som boplats för mannen Olof men först 1541 med byns namn, då skrivet Wlsboda. Namnet kommer troligen från mansnamnet Ulf och ordet bo eller boda, som syftar på bostad.

1541 fanns i byn två hemman som så småningom övergick i bruksägo. Så småningom slogs de båda gårdarnas mark ihop till Ulvsbo gård. På senare år har det varit arrendeställe men är nu åter i privat ägo.

Koordinater: 60.318241, 16.689103

Information om Ulvsbo

Ulvsbo omnämns redan 1379 som boplats för mannen Olof men först 1541 med byns namn, då skrivet Wlsboda. Namnet kommer troligen från mansnamnet Ulf och ordet bo eller boda, som syftar på bostad.

1541 fanns i byn två hemman som så småningom övergick i bruksägo. Så småningom slogs de båda gårdarnas mark ihop till Ulvsbo gård. På senare år har det varit arrendeställe men är nu åter i privat ägo.


Platser i Ulvsbo
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Agneta Björk