Svenneby nya kyrka

Kategori: Kyrka

Visa karta
Svenneby nya kyrka
Koordinater: 58.507654, 11.319855

Information om Svenneby nya kyrka

Kyrkan uppfördes 1912-15 efter ritningar av arkitekterna Adrian Petersson (död 1912) och John Uddgren, Uddevalla. Graniten bröts endast ett par hundra meter från byggplatsen, och kyrkan uppfördes i en för tiden typisk utpräglad nygotik, med någon influens också från jugend. Vid invigningen 1915 ersatte kyrkan sin medeltida föregångare, som ligger någon kilometer längre söderut. Att man valde ny kyrkplats bör åtminstone delvis bero på att man behövde bättre grundläggningsförhållanden för den nya större (och därmed tyngre) kyrkan. Kyrkan byggdes på en mindre bergknalle, som med stödmurar runt om förvandlades till en kyrkoterrass.

1937 skedde en större renovering, under ledning av Axel Forssén, som framförallt förändrade interiörens karaktär, men som också innebar exteriöra ändringar: De två fönstren i korets snedväggar liksom det stora rundfönstret i tornet murades då igen. Interiört ersattes den utpräglade sekelskifteskaraktären av en enklare gestaltning. 1953 kompletterade Axel Forssén dessa arbeten med bl a läktarunderbyggnader. 1963 gjordes ett nytt arrangemang kring altaret, och samtidigt målades bänkar mm om. Dessa arbeten skedde under ledning av Erik Lundberg, och delar av interiören har fortfarande den får honom karaktäristiska färgsättningen.

Kyrkan hade tidigt fuktproblem, vilket delvis bör vara orsaken till att vissa fönster murades igen 1937. Flera exteriöra och interiöra reparationer har följt på varandra, och på 1970-talet skedde en omfogning av delar av kyrkan med mjukfog.

Källa: Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Helena Svensson