Bunken

Kategori: Torp

Bunken  DvT under Ensta, Näsby och Åkerby – också benämnt Korsbäcken – låg vid Täby galopp. Revs vid slutet av 1950-talet. Del av grunden finns kvar mellan stallet och den stora parkeringen närmast utfarten från Täby Galopp.

Koordinater: 59.445392, 18.092987

Information om Bunken

Bunken  DvT under Ensta, Näsby och Åkerby – också benämnt Korsbäcken – låg vid Täby galopp. Revs vid slutet av 1950-talet. Del av grunden finns kvar mellan stallet och den stora parkeringen närmast utfarten från Täby Galopp. Torpet har fått sitt namn av den intilliggande hagen, som kallas ”Bunken” eller ”Bunkhagen” i domböcker på 1690-talet.
Namnet Bunken är en förenkling av “Bunkhagen”. Bunk är ett bygdemålsfärgat namn på olika växter, isynnerhet sådana med torra och styva stjälkar och därför dåligt foder. Bunk kan också vara en torr markrand mellan skog och våt mark. Namnet Kassbäcken torde ha tillkommit av misstag. Av allt att döma har Näsbytorpet ”Kassbäcken” lagts ned omkring 1730 och torparen flyttat till det närbelägna Bunken, men mantalslängderna har fortsatt att använda ”Kassbäcken” som adress för torparna ända in på 1800-talet! Namnet förvanskades efter hand till ”Korsbäcken”. Bunken finns i Hfl 1748-55. Kallas Ensta Bunkhage år 1724 i Stockholms läns lantmäterikontors arkiv 16. Omfattade 18,2 ha enligt Sv. Jordförmedling år 1925. Församlingsbok 1900: torparen Albert Lundin född 1866 med hustru, ett fosterbarn, två drängar och en piga.
Källmaterial: Hfl 1748-1895, VtT sid 32, AL


Bilder och dokument från Bunken

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Per-Henrik Malmros