Algustorp

Kategori: By

Koordinater: 56.262204, 13.497502

Information om Algustorp

Algustorp

Namnet Algustorp kommer från mansnamnet Algut med torp efter. Det har stavats lite olika under årens gång. 1596 skrivs det Algudstrup i en mantalslängd och 1645 Algustörp. I äldre tid betydde torp ett nybygge och inte ett arrendetorp som blev vanliga på 1700- och 1800-talen. Mansnamnet Algut stavas senare Algott.
En del fornlämningar från stenåldern har funnits vid sjön Hålevik.
Vittnesbörd om den tidiga stenåldersbebyggel­sen i Algustorp kan beskådas på Bjärnums museum där en del föremål finns som hittats runt Hålevik, bl a en yxa från bronsåldern..

Nuvarande Algustorp nämns tidigast i den s.k. Landeboken från 1569 där landbon Siunde för en arrendelada betalar 5 skilling om året till kyrkan.

Ett tingsprotokoll från 1644 nämner att Olluf och Erick Nielssens gård blivit förstörd av vådeld den 7 september. Där husen kunde inte räddas och endast en ringa del av boskapen kom undan. Brukarna fick skattebefrielse ett par år för att kunna bygga nytt.
Dessutom hade Peder Nielsens gård blivit plundrad av svenskarna under Horns krig, men han slapp ändå inte kornskatten då han försett sig med ”säasä” och kunde så på nytt.

1671 års jordrevningsprotokoll redovisar 7 mantalssatta gårdar i Algustorp. Algustorp 1 och 3.  Algustorp nr 2 saknar skattetal och anges som byns gemensamma mark. Området var nog det som kallas Algustorpatorp.

Skorpionbacken

En sägen berättar att backen fått sitt namn efter att det under krigsåren på 1600-talet en dansk armé slagit läger här. De hade en vapensmedja där arbetarna utgjordes av svenska krigsfångar. De misshandlades med en dagg som kallades skorpionen. Ortsbefolkningen har under tidernas lopp ofta sagt sig höra jämmer, skrik och stönanden från backen nattetid.

Guldkronebacken

Backen kallas Guldkronebacken då det berättas att i ofredstider en gryta med pengar och en krona av guld grävdes ner där för att undgå rövare. Det fanns en gård som omtalas som Stentofta gård i Blaholma och som tillhörde ätten Tott. Den sägs ha legat där 24:an nu går fram. Det skall vara därifrån guldkronan kom. Den syntes i klara nätter ligga ovanpå jorden men om man gick närmare försvann den ner i jorden. Den siste som såg den var Göterick.

Pukastenen

En stor sten med ett inhugget kors ligger vid vägen mellan Slättsjö och Algustorp. Det är till minne av en Pukare (trumslagare) som blev ihjälslagen där. Se Fornminne i Röke socken nr 2.

Några dramatiska händelser i Algustorp

Ett dråp inträffade i Algustorp i maj månad 1702. Pelle Perssons hustru Nilla Hemmingsdotter hade avlidit och på gravölet efter henne uppstod bråk då någon kom in och sa att några av Person Pellessons getter kommit in i vången. Slagsmål utbröt och Person Pellesson slog Pelle med en stake och hans far Pelle Persson i Röke och brodern Mårten Pellesson slogs också. Pelle blev omkullslagen och fick ta emot flera slag och sparkar av angriparna som hade träskor på sig.
Pelle Persson avled av sina skador efter en vecka. De föräldralösa barnen togs om hand av en syster till Nilla.
Rättegång inleddes och bonden Pelle Persson och hans son Person Pellesson dömdes för dråp. Mårten Pellesson hade rymt men kom till rätta 12 maj 1703 och dömdes likaså för dråp. Ärendet överläts till Hovrätten.

Ur kyrkboken 1787

Den 30 september jordades sex bröder, födda av en moder och lagda i en grav sedan de av samma plåga nämligen krampe och dragsjuka dödade blivit. Dödsorsaken var troligen förgiftning av mjöldryga.

Tre gårdar lades i aska vid en brand i Algustorp 1833 . Åboarna i Röke socken samlades för att överlägga om hur man skulle hjälpa bönderna med kreaturens vinterfoder samt vårsäd. Man delade upp kreaturen mellan gårdarna runt om för att föda dem under vintern.

Röke  sockengille har dokumenterat 18 torp i Algustorp. 13 är utmärkta och fem är bebyggda.

 

 


Bilder och dokument från Algustorp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2