Algustorp

Kategori: By

Det juridiska namnet för denna by är Röke-Algustorp men vi har valt att endast skriva Algustorp.

Koordinater: 56.262204, 13.497502

Information om Algustorp

Namnet Algustorp kommer från mansnamnet Algut med torp efter. Det har stavats lite olika under årens gång. 1596 skrevs det Algudstrup i en mantalslängd och 1645 Algustörp. I äldre tid betydde torp ett nybygge och inte ett arrendetorp som blev vanliga på 1700- och 1800-talen. Mansnamnet Algut stavas senare Algott.

En del fornlämningar från stenåldern har funnits vid sjön Hålevik. Vittnesbörd om den tidiga stenåldersbebyggel­sen i Algustorp kan beskådas på Bjärnums museum där en del föremål finns som hittats runt Hålevik, bland annat en yxa från bronsåldern..

Nuvarande Algustorp nämns tidigast i den så kallade Landeboken från 1569, där landbon Siunde för en arrendelada betalar 5 skilling om året till kyrkan.

Ett tingsprotokoll från 1644 nämner att Olluf och Erick Nielssens gård blivit förstörd av vådeld den 7 september, där husen inte kunde räddas och endast en ringa del av boskapen kom undan. Brukarna fick skattebefrielse ett par år för att kunna bygga nytt. Dessutom hade Peder Nielsens gård blivit plundrad av svenskarna under Horns krig, men han slapp ändå inte kornskatten, då han försett sig med ”säasä” och kunde så på nytt.

1671 års jordrevningsprotokoll redovisar sju mantalssatta gårdar i Algustorp.   Algustorp 2 saknar skattetal och anges som byns gemensamma mark. Området var nog det som kallas Algustorpatorp.

Skorpionbacken

En sägen berättar att backen fått sitt namn efter att det under krigsåren på 1600-talet en dansk armé slagit läger här. Den hade en vapensmedja där arbetarna utgjordes av svenska krigsfångar. De misshandlades med en dagg som kallades skorpionen. Ortsbefolkningen har under tidernas lopp ofta sagt sig nattetid höra jämmer, skrik och stönanden från backen.

Guldkronebacken

Backen kallas Guldkronebacken då det berättas att i ofredstider en gryta med pengar och en krona av guld grävdes ner där för att undgå rövare. Det fanns en gård som omtalas som Stentofta gård i Blaholma och som tillhörde ätten Tott. Den sägs ha legat där väg 24 nu går fram. Det skall vara därifrån guldkronan kom. Den syntes i klara nätter ligga ovanpå jorden men om man gick närmare försvann den ner i jorden.

Pukastenen

En stor sten med ett inhugget kors ligger vid vägen mellan Slättsjö och Algustorp. Det är till minne av en pukare (trumslagare) som blev ihjälslagen där.

Ur kyrkboken 1787

Den 30 september jordades sex bröder, födda av en moder och lagda i en grav sedan de av samma plåga nämligen krampe och dragsjuka dödade blivit. Dödsorsaken var troligen förgiftning av mjöldryga.

Tre gårdar lades i aska vid en brand i Algustorp 1833 . Åboarna i Röke socken samlades för att överlägga om hur man skulle hjälpa bönderna med kreaturens vinterfoder samt vårsäd. Man delade upp kreaturen mellan gårdarna runt om för att föda dem under vintern.

Vittnesbörd om den tidiga stenåldersbebyggel­sen i Algustorp kan beskådas på Bjärnums museum där en del föremål finns som hittats runt Hålevik, bland annat en yxa från bronsåldern.

Röke  sockengille har dokumenterat 18 torp i Algustorp. 13 är utmärkta och fem är bebyggda.

 

 


Bilder och dokument från Algustorp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2