Strömsdal

Kategori: By

Bruksby.

Koordinater: 60.021624, 14.622783

Information om Strömsdal

Bruksby.
Innan bruksanläggningarna tillkom fanns här endast svedjefinska bosättningar som i Gällinge, Dunderberget och Rihöjden.

Sebastian Grave och vännen samt finansiären, Hans Ström anlade med Bergscollegiets
tillstånd flera bruk i Säfsen som Gravendal (1721), Strömsdal (1727), Ulriksberg (1735) och ytterligare några. Efter en tid uppstod osämja mellan ägarna och bruken delades. Ström erhöll Gravendal och Strömsdal.

Redan 1728 anlades dessutom ett stålverk. Under de närmaste femtio åren tillkom ca 40 nya torpställen och under 1800-talets första hälft ytterligare ett tiotal, men bostadsbristen var stor.
När den smalspåriga järnvägen mellan Hörken och Gravendal byggdes på 1-870-talet för att underlätta transporterna fanns inte många bostäder i Strömsdal men järnvägen och nya anläggningar som såg, gjuteri och järnvägsverkstad medförde en explosionsartad
befolkningsökning. Flera arbetarkaserner av ansenlig storlek byggdes på ett par år.

Då hyttan slog igen 1909 var brukets storhetstid över. Industrierna lades ned och
järnvägstrafiken upphörde både av person- (1939) och godstrafik på 1940-talet. I takt med att industrin i större tätorter behövde arbetskraft avvecklades torpställena och revs eller
lämnades tomma.

De senaste decennierna har bolagsägarna sålt de ännu kvarvarande fastigheterna till främst tidigare Strömsdalsbor som permanent eller fritidsbostäder. Strömsdal har levt upp igen och två ideella föreningar, Nils Parlings Vänner och Strömsdals hembygdsvänner, tar till vara byns intressen.


Bilder och dokument från Strömsdal

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

John Dahlström