Nytorp

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 59.818143, 12.809896

Information om Nytorp

Torplämning med två husgrunder varav en med spismursrester,en källare, en stenmur, röjningsrösen och röjda ytor. 22 m sydost om husgrunden med spismursrester finns en nybyggd sommarstuga.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal