Hertig Karls glashytta

Kategori: Fornlämning, Fornminne

Koordinater: 58.694547, 16.919001

Information om Hertig Karls glashytta

På denna plats beslöt heritg Karl och Peter Keller år 1581 att uppföra en glashytta, som blev en av de första i Sverige. Platsen återupptäcktes av Bränn-Ekeby hembygdscirkel år 1997.
Enligt skriftliga källor var glasbruket i drift 1581 – 1590.

Platsen är belägen 100 m norr Stora Glashyttan och 30 m väster om den lilla grusvägen som går från Stora Glashyttan upp mot Brostubacken. Se kartan

Utgrävningen av Hertig Karls glashytta, vid S:t Glashyttan.

Eva Skyllberg och Lars G. Henricssons grävning vid hyttan år 2002 vecka 39.

Hyttan ligger ca. 150m N.N.V om S:t Glashyttans gårds uthus, och ca. 50 m. V. om vägen som går från S:t Glashytta till den vägen som går till Brostugebacken. Hyttan ligger på Marsängs Övergårds ägor.
Lars G. Henricsson ringde under sommaren och talade om att lite pengar (50000) hade ställts till förfogande för en mindre utgrävning av Hertig Karls glashyttan. Han talade också om att Eva Skyllberg skulle hålla i själva grävningen. Han visste inte när grävningen skulle ske, det var beroende på när Eva S. hade tid.
Den 11/8 träffade jag Eva S. vid Koppartorp, hon talade om att undersökningsgrävningen vid Hertig Karls glashytta skulle börja den 23/9 –02.
Någon gång i början av sep. ringde jag Lars G. och han bekräftad tidpunkten.
Han fick då löfte om att cirkeln skall ställa upp med två man som grävhjälp, Georg L. tillfrågades om han kunde ställa upp och det gjorde han. Arbetsstyrkan bestod då av två man, Georg och jag.
Lars G. ringde i veckan före grävningen och framförde några önskemål, han frågade om vi kunde få fram vatten till grävplatsen, om vi kunde fixa fram ett bord och några saker till.
Det var en styrka att ha Georg med som grävhjälp, Lars G. önskemål framfördes till honom och han kunde givetvis fixa det, lätt och elegant.

Fredagen den 19/9 var jag till S:t Glashyttan. Georg och jag drog fram ca.120 m. slang till
grävplatsen och kollade att slangarna var hela.

Måndagen 23 September.
Eva och Lars skulle vara vid grävplatsen tidigt på förmiddagen, men behövde ingen hjälp före kl. 12.00. De skulle använda förmiddagen till att lägga upp strategin och bestämma var och hur det skulle grävas.
Kl. 12.00 var Georg och jag där, senare slöt även Barbro och Roland Isacsson upp och även Gudrun L. kom till grävplatsen och hjälpte till.
Vi torvade av en 1m. bred och 3m. lång yta på S.V. sidan på den stora högen (bortsidan). Vi skulle också gräva in i det schakt som vi grävt år 2000. Det visade sig att vi hade lite olika uppfattningar var det gamla schaktet låg, Georg påstod med bestämdhet att det i schaktet skulle ligga plastfolie, det kom han ihåg och den borde vi hitta. Barbro räddade oss genom att åka hem och hämta kort som hon tagit under gamla grävningen, det visade sig att vi var på rätt plats, men någon plast fann vi inte. Georg tyckte det var en dålig plast vi använt som på så kort tid som två år totalt försvunnit, han hade svårt att övertyga oss andra att så var fallet.
Vi grävde ut det gamla schaktet till samma längd och djup som vi trodde vi grävt år 2000. Allt material som grävdes ut sållades, fastän vi sållat även förra gången fanns en del glas kvar. När vi kommit så här långt var klockan ca. 16.45 och det var dags att avsluta dagen. Eva S. hade lämnat oss omkring 13.30 hon skulle visa utgrävningarna vid Strängnäs för museipersonal.

Tisdagen 24 September.
Kl. 8.00 var vi på plats, Eva, Lars , Georg och jag, strax efter kom Roland, Barbro och Gudrun.. Vi grävde in det gamla schaktet ca. 2 dm. till. Eva övertog sedan den grävningen, hon fördjupade schaktet och skrapade fram de tegelstenar som låg (i oordning) i bottnen. Hon skrapade sidorna i schaktkanten för att kunna se lagerföljderna där. Här fick vi noviser en liten undervisning. De massor som togs bort ur högen sållades. Vatten kopplades på och allt material som sållats fram tvättades, en del glaskulor och droppar hittades men det mesta var tegelskärvor. Barbro, Gudrun, Georg och Roland var ansvariga för sållandet och tvättandet.
Eva visade oss vad hon trodde var en murkant, den bestod av större stenar som var tätade med mur- eller lerbruk, det var troligen den yttre hyttmuren,. Var och hur den inre murkanten ligger är svårt att avgör.
Schakt B. som det gamla schaktet kallades, mättes och ritades upp av Eva S.. Varje sten mättes in på sin plats, och det togs även en mängd foton.
Den avtorvade delen av stora högen kallades schakt A
Efter en del diskussioner bestämdes att avtorvningen skulle fortsätta rakt över högen. Det lilla hålet vi gjorde år 2000, kom då att ligga mitt i avtorvningen, det skulle grävas upp igen och kallas schakt C. Några få fynd gjordes i samband med avtorvningen men inget av betydelse. Inte heller i schakt C. gjordes några fynd, där fanns mest mindre och något större stenar. Eva visade oss att även i schakt A. fanns det större stenar som bildat en yttre mur och som tätats med samma bruk som i lilla högen.
Lunchen bestod av ärtsoppa och pannkaka som Barbro och Roland bjöd på.
Dagen avslutas omkring kl. 16.00.

Onsdag 25 September.
Samma arbetsstyrka som föregående dagar. Assar Alexandersson och Börje J. ansluter under förmiddagen. Eva mäter in och ritar färdigt på schakt A. och C. Även Lars mäter in olika saker när han inte intervjuvas av besökande personer. Södermanlands Nyheter kom kl.9.00 fotograferade och intervjuade och kl. 12.00 kom Sörmlandsbygden. Vi övriga gick omkring med en jordsond och tog jordprov. Det finns många platser runt hyttan som är intressanta. Planen framför hyttruinen ( mot vägen från hyttan sett) verkar vara stenbelagd
på en yta av 4×10 m. Öster om hyttan finns en större yta med sot – kol blandad sand och på andra ställen var det svårt att få ned sonden på grund av att det finns ett hårt sandlager på ca. 10-15 cm. djup.

Torsdag 26 September.
Samma arbetsstyrka som på onsdagen. Eva tyvärr inte med, hon har drabbats av förkylning och då hon skall promoveras på fredagen skulle hon försöka kurera sig under torsdagen.
Lars mätte in träd och stenar runt hyttan och då han var klar med det, ritade vi in de platser som genom sondning verkade vara av intresse. Karl-Lennart hade ringt till Östnytt och Sörmlandsradion, båda var intresserade att komma. Östnytt kom ca.10.00, filmade och intervjuade under ca. en timma. Sörmlandsradion kom en timma senare och gjorde sin intervju. När detta var klart hade vi bara återfyllningen kvar, det var inte något stort arbete, tog kanske max en timma. Alla redskap som hade använts körde vi ned till S:t. Glashyttan där vi sorterade upp dem. Museets redskap och andra saker lastades in i Lars och min bil. Vi tackade varandra för några trevliga och för oss noviser lärorika dagar. Kl. 14.00 var vi vid
Å-huset och lämnade museets redskap.
Nu är det bara att hoppas på att det följer en fortsättning inom en inte allt för avlägsen framtid.

Arne Gustafsson i september 2002


Bilder och dokument från Hertig Karls glashytta

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Hedblom
Jag är föreningsredaktör för Bergshammar och Nyköpings hembygdsföreningar samt fadder för Bygdeband i Södermanland. Har du uppgifter/bilder som passar i Bygdeband så kan du kontakta mig. 070-55 56 273 (mats.hedblom@gmail.com)