Notfjärden

Kategori: Naturområden

En avsnörd havsvik som numera är en utdikad myrmark.

Koordinater: 65.655406, 22.198253

Information om Notfjärden

En avsnörd havsvik som numera är en utdikad myrmark.Sitt namn har den troligen fått ,på den tid när man kunde dra not i den gamla havsviken, före 1850.
Notfjärden har sedan slutet av 1800-talet varit utdikat.Fram till 1930-talet nyttjades Notfjärden som fodertäkt i och med att man anlade en dammbro vid utloppet och dämde upp arealen under försommaren. När man hade släppt ut vattnet kunde man i augusti via lieslått bärga sältingen till stränderna. Runt den gamla fjärden finns ca 100 hektar uppodlad mark som nu tyvärr börjar återgå till skogsmark.
Avvattnas genom Notfjärdsbäcken till Granöfjäden.


Bilder och dokument från Notfjärden

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Johansson