Sanden, Sanda

Kategori: Idrottsplats

Koordinater: 57.429382, 18.224924

Information om Sanden, Sanda

Sanden

På 1800-talet och en bit in på 1900-talet användes denna plats som övningsfält för Banda kompani.Från början av 1940-talet användes den till lekar och idrott. Här var det även tävlingar i pärk och varpa och förmodligen även andra gutniska lekar och idrotter. Den första maj hade alltid skolan lek och idrott på denna plats. Den användes fram till slutet av 1950-talet. Platsen är belägen nära Sanda kyrka och skola, bakom prästgårdsladugården och arrendatorbostället (numera privatägt).

Ishockeyrinken

På 60-70-talet spelades här ishockey, men in på 80-talet användes denna plats främst som ridarena. Planket togs bort på 90-talet och här har nu lekis och dagis sin lekplats.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Carlsson