Kvarnstugan under gården Sånstorp

Kategori: Torp

Koordinater: 57.956156, 15.418098

Information om Kvarnstugan under gården Sånstorp

Kvarnstugan ligger vid Ringsjöns västra strand på Sånstorps gamla ägor. Strax öster om Lidhults gårdsby går en mindre väg norrut förbi Sånstorp och Holmarp. Vid vägens slut är Kvarnstugan belägen. Omedelbart norr om tomtmarken rinner en bäck ner till Ringsjön. Det har tidigare funnits en mindre kvarn i bäcken. Idag finns inga spår av kvarnrester utöver en gammal kvarnsten. Ingen idag levande har sett annat än rester av kvarndriften. Namnet kan med största säkerhet härledas ur just denna gamla kvarn.

De första boenden i Kvarnstugan är, enligt kyrkböckerna, familjen Erik Magnus Persson och hans hustru Stina Jonsdotter, som flyttade in 1815. Sju familjer tycks under åren ha bott permanent på torpet. Ägarlängden är densamma som för Sånstorp fram till dess familjen Oskar Johansson köpte torpet.

Oskars son Sjunning Johansson köpte torpet 1930 och bodde där tillsammans med sin hustru till 1959.

Efter det blev Kvarnstugan fritidsbostad.
Torpet friköptes med 9 hektar av Sjunning Johansson år 1930 för 3.500 kronor. Han var 7:e barnet till makarna Oskar och Kristina Johansson, som flyttat till Kvarnstugan 1906. Sjunning och hans hustru Carin bodde kvar till 1959, då de flyttade till Visskvarn.

I ”Sveriges bebyggelse” från 1940-talet uppges Kvarnstugan vara på 9.03 hektar, varav 2 åker och 7.03 skog. Förvärvat 1930. Ladugård för en häst och två nötkreatur.

I länsmuseets bebyggelseinventering från 1989 upptas följande byggnader:
• 1 bostad, 1.5 våning byggår omkring 1830 renov 1934
• 1 bod ” 1800-tal
• 1 ladugård, 2 våningar ” 1890
• 1 vedskjul ” 1900-tal

1932 skrivs ladugården som nyreparerad med höjt försäkringsvärde till 1500 kronor.

1934 byggdes mangårdsbyggnaden på med en våning och skrevs som nyreparerad.


Bilder och dokument från Kvarnstugan under gården Sånstorp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson