Bänarp

Kategori: Gård

Koordinater: 57.908535, 15.304994

Information om Bänarp

Bänarp var en gård uppdelad på två hemmanNamnet hänsyftar enligt ortsnamnsforskaren doktor Robert Norrby på en person med hette Bäne. Han har sannolikt brutit mark till ett nybygge, ett torp eller arp, som var det tidigare uttrycket för torp. Tidsmässigt kan namnet ha uppkommit under tidig medeltid. Bänarp förekommer år 1406 i en urkund, där det anges att det upprättades ett fastebrev på en sjätting jord i Bänarp, som Gissle i Fallerås gav till klostret i Vadstena. Av tingshandlingar i Sund år 1662 framgår att frälsehemmanet Bänarp tillhörde fru Anna Catharina Mörner till Svärtinge.
Hennes dotter Beata gift med Otto Mörner av Morlanda, sålde 1686 Bänarp till Axel von Schaar, Ribbingshov, Norra Vi. I dennes släkt förblev gården till 1755, då Nils von Ungern-Sternberg, Ribbingshov, först sålde besittningsrätten till halva hemmanet till bönder och år 1762 sålde han frälseräntan på hela hemmanet till major Johan Georg Söderberg. Söderberg i sin tur bortpantade räntan 1780 till bönderna Jonas Börjesson och Håkan Andersson på 70 år.
I 1735- års jordrannsakan uppges Bänarp vara en frälsegård om 1 mantal i rote 58 med två åbor, ägt av Johan Leijonhielm (Ribbingshov). Skog till husbehov men inget timmer. Inget fiske, kvarn eller såg. Soldattorp för rote 58 (Bremshem).
I ”Beskrivning till karta över Ydre Härad” från 1875-76, uppgav man att Bänarp omfattade 108 hektar varav 16 åker.
Vid laga skiftet 1886 delades gården i två lotter: östra och västra. Östra lotten omfattade ca 57 hektar och ägdes av Anders Petter Alfred Andersson och hans hustru Anna Charlotta Samuelsson.
Västra lotten omfattade ca 47 hektar och ägdes av Per August Berg och hans hustru Carolina Matilda Andersdotter.
Östra lottten gick i arv till Anders och Annas barn och barnbarn. De sista i raden syskonen Janne och Wera Wiback blev gemensamägare 1964. 1989 ärvde Jannes son Urban del.
Västra lotten bytte ägare ett antal gånger tills den 1969 köptes av Janne Wiback. År 1981 fick Urban denna del i gåva av fadern Janne. Efter 1989 stod således Urban och Wera Wiback som ägare till Bänarp. 1999 sålde de hela gården till en familj från Tranås.
Familjen är fortfarande år 2016 ägare till Bänarp. Marken är utarrenderad och gården används som fritidsbostad.


Bilder och dokument från Bänarp

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Bänarp
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson