Sköttorp

Kategori: Herrgård

Visa karta
Sköttorp
Koordinater: 58.392412, 13.053839

Information om Sköttorp

Sköttorp tillhörde tidigare Höra socken. Namnet kommer troligen från ordet skytt.

-1546 Skiötorp,

-1567 Skyttörpp,

-1639 Sioötorp,

-1715 Skiöttorp,

-1825  Sköttorp.

 Ägare sedan 1850:talet

Packo Lagergren till 1850

T.H. Möller 1850-53

A.P Dahlin 1853-62

P. af Sandeberg 1862-79

Knut Vijk 1879-91

B. Bergendahl 1891-96

Karl Witte 1896-1918

John Witte 1918-21

H.G. von Hall 1921-29

Karl Svensson 1929-65

Nils Svensson 1965-

Areal: Totalt 164 ha, därav 90 åker, 42 skog, 20 betesmark förutom 12 ha som utgör torpjord.

Taxeringsvärde: 104.800:-

Till gården hör 3 besatta dagsverkstorp.

Jordart: Svartmylla på sand- och lerbotten.

Skogsbestånd: Barrskog

Djurbesättning: 8 hästar, 3 unghästar, 2 tjurar, 40 kor, 38 ungdjur samt svin.

Traktordrift

Gården har en större huvudbyggnad i trä , ursprungligen byggd i början av 1800-talet men förändrad och utvidgad 1879 och även något ombyggd vid senare tillfällen. Kring densamma utbreder sig vidsträckta trädgårds- och park-  anläggningar. Den har ett mycket vackert läge vid Lidan, som utgör gräns mot Härjevad och Trässberg. Ån med sina stora s-krokar och branta lider är här naturskön

Ekonomibyggnaderna består av en kombinerad stall-, ladugårds-, och logbyggnad i form av ett T, uppförd år 1930 samt ett magasin från 1850-talet.

Gården är nämnd som ”Skythetorp” under 1400-talet, då den ägdes av väpnaren Gustav Thorstensson Färla. Omkring 1750 ägdes den av en Jonas Lundler och i slutet av samma århundrade står överste Carl Gustav Forsell som ägare. Godset ägdes i mitten av 1800-talet av en herr Paco Lagergren, vilken kring 1850 efterträddes av Th. Möller, som ägde gården i tre års tid och därefter överlämnade den till A. P. Dahlin som blev kvar till 1862. Längre fram ägdes gården av hans måg löjtnant E. F. Sandeberg. Därefter tillträdde kapten P af Sandeberg. Den som 1879 lät utföra ombyggnaden av huvudbyggnaden var Knut Wijk. 1891 tillträdde efter denne B. Bergendal som 1896 följdes av Rudolf Witte. 1918-21 ägdes gården av Johan Witte. Därefter köptes den av kapten H. G. von Hall på Bölaholm. Från honom köptes gården av Karl Johan Svensson gården 1929.

Ägare:

Karl Johan Svensson född 1880 på Stora Tomten Mellby. Son till August Svensson och hans hustru Maria Larsdotter. Gift med Gerda Andersson född 1883 på Mauritzgården i Rackeby.

Barn: Maria född 1910, Edith född 1911, Nils född 1912, Karl Erik född 1914, Märta född 1917, Bror Åke född 1920, Klara född 1921, Anna-Lisa född 1923.

.

 

”Namnet Sköttorp blev riksbekant genom det stora raset i Lidan, natten mellan den 31 jan och 1 febr 1946 då cirka 8 hektar åker och skog rasade ut i älven”.

 

 


Bildgallerier från Sköttorp

Visa fler bildgallerier från Sköttorp ›


Bilder och dokument från Sköttorp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2