Rexed

Kategori: By

REXED Denna gård, å vilkens mark Rexeds bruk anlades, blev införd i jordaboken samt skattlagd 1545 och kallas i 1548 års jordabok ”ett torp Rexedtt”.

Koordinater: 59.816100, 12.555641

Information om Rexed

REXED Denna gård, å vilkens mark Rexeds bruk anlades, blev införd i jordaboken samt skattlagd 1545 och kallas i 1548 års jordabok ”ett torp Rexedtt”.
Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin:
REXED
Denna gård, å vilkens mark Rexeds bruk anlades, blev införd i jordaboken samt skattlagd 1545 och kallas i 1548 års jordabok ”ett torp Rexedtt”.
Längden av 1613 för Älvsborgs lösen har två åbor i Rexed: Torsten och Anders, båda gifta och påförda 12 mark i skatt och i jordaboken 1630, där Rexed är halft hemman, är bonden Anders skriven för gården.
Anteckningen i 1685 års jordabok meddelar att Räxedh varit gammalt infanterihemman under Närkes och Värmlands regemente och 1683 indelt de gemene under samma regemente.


Bilder och dokument från Rexed

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i RexedMjölkvarn
Stuga

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne