Fällinge

Kategori: By

Koordinater: 60.436680, 17.198141

Information om Fällinge

Fällinge blev skattehemman omkring 1630. I tidigare skrifter kan man även se namnformen ”Fällningen” förekomma. Det låg på Elfkarleby bruks kronorekognitionsallmänning. Brukspatron Thomas Tottie ansökte 1777 om kartläggning av hemmanet för skattläggning. Detta gjordes tillsammans med hemmanet Lågbo som också låg på samma allmänning men även till viss del på Söderfors bruks allmänning. Till hemmanet hörde då ingen skog utan skogen på allmänningen fick brukas till husbehov. Däremot hade man en liten skvaltkvarn i Dalälven i de relativt närbelägna forsarna uppströms.

Nordväst om mangårdsbyggnaden låg 1777 ett soldattorp som beboddes av soldaten Käck.

År 1824 gjordes en skogsutbrytning från allmänningen som bruket disponerade till alla skattehemman som låg inom dess gränser. Även Fällinge fick då skog tilldelat.

Under första delen av 1800-talet hände något i Fällinge som innebar att ägandet övertogs av Söderfors bruk. Erik Ersson (1783-1858) var den förste som kallades ”landbonde” i kyrkböckerna. Hans syster Brita och hennes man verkade vara de första som bodde vid torpet Bäckas som låg inom hemmanets gränser.

Ytterligare en bosättning fanns på 1800-talet, nämligen fördelsstället Sveddas som revs innan år 1900.

Hemmanet övergick i alla fall i Söderfors bruks ägo och senare Korsnäs och Bergvik skog. Den ursprungliga ägarfamiljen var de första arrendatorerna medan det senare har förekommit flera olika arrendatorer.

Erik Erssons son med samma namn var nämndeman och arrendator åt bruket till sin död 1867. Han efterträddes av sin dotter Anna och måg Per Ersson fram till 1881. Då flyttade de med hela familjen till Rämsön.

I stället kom från samma Rämsön Per Lundqvist och tog över arrendet i Fällinge (FÄ2-11). Hans son Claes Erik, även kallad ”Vilden” fortsatte efter fadern ca 1890-1894. Per Lundqvist flyttade då in vid Bäckas.

Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes under ”Vildens” tid, 1892. ”Vilden” blev måg i Finnböle nr 2SS och flyttade dit 1894 (FI3-14).

Mellan åren 1894-1904 hette arrendatorn Erik Olsson Engvall från Ås, som var gift med Carin Olsdotter från Ålbo (BR54-15).

Nästa arrendator hette Olof Ersson Blomqvist från Slätfallet (SL3-15:2), mellan åren 1904-1910. Olof Blomqvist var gift med Brita-Stina Persdotter, änka efter Carl Fredrik Ekblom.

1911 är det oklart vem som brukade hemmanet.

1912 kom Olof Wallner från Brännfallet och hans fru Stina, född Hällström från Hällby (BT2-12). De stannade till 1918 då Emanuel Hedlund och Anna Samuelsdotter från Åsbo, Gräsbäcken flyttade in. Sonen Johan fortsatte att bruka stället och lät stycka av en tomt runt brukningscentrat 1976 som han köpte.

Efter att bolaget lagt ihop resterande fastighet med sitt övriga innehav i Hedesunda under den påhittade fastighetsbeteckningen Hedesundaskogen 1:1 försvann det mesta av byns areal från kartan. Kvar finns fyra boställen, den avstyckade tomten, Bäckas, ytterligare en bostadstomt samt gården Högbo i Lågbo by som genom en fastighetsreglering fick sitt markområden samlat till en liten åkerfastighet med beteckningen Fällinge.


Bilder och dokument från Fällinge

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i FällingeBebyggelselämning
Gård, Hemman

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2