Törnerum

Kategori: Herrgård

Törnerum är en gård med mycket gamla anor. Den ägs numera av Kalmar kommun.

Koordinater: 56.815317, 16.390893

Information om Törnerum

Törnerum är en gård med mycket gamla anor. Den ägs numera av Kalmar kommun.
Enlig källan Ryssby Socken kommer namnet Törnerum dels av riklig förekomst av växten törne och dels av begreppet ”rum” i betydelsen gård eller avgränsat område. Ändelsen pekar enligt källan på namngivning under vikingatid eller tidig medeltid.
Enligt källan Ryssby-förr och nu ägdes gården under medeltiden och fram till reformationen av dominikanerklostret i Kalmar. Därefter har gården ägts av ett flertal prominenta personer för att slutligen 1968 köpas in av Kalmar kommun. I det köpet ingick även del av Ljungnäs by.
På Törnerum finns numera den kända och framgångsrika Ridklubben Udden.
Ryssby Hembygdsförening disponerar en karta (RH 2203) över Törnerum vars original ritades av S. Frigelius år 1690 och som kopierades av lantmätaren J. Magnét år 1821. Kartan innehåller uppgifter om ägornas beskaffenhet och visar förutom själva gårdens läge även var de tre torpen Baggemåla, Nilstorpet (Stenerås) och Aspenäs låg.
En annan karta tillgänglig via riksarkivets hemsida på www.riksarkivet.se/geometriska från 1645 vsar att Törnerum då var en by om tre kronohemman och en kronoutjord. Byn disponerades av slottsfogden ”på Calmar” Börge Pädersson Haffl med ”frihet på 12 åhr”. Alla tre hemmanen var lika stora enligt karttexten och utsädet för hela byn var 14 tunnor vilket rimligen bör innebära en besådd areal om 14 tunnland (c:a 7 hektar). Byns ängsmark beräknades ge 100 lass hö.
På utjorden fanns ingen åker utan endast 3 ängstegar som beräknades ge 4 lass hö. Utjorden hörde till Östergården i Mossberga. En annan utäng hörde till Wästergården i Mossberga och beräknades ge 8 lass hö. Vad som menades med att utängstegarna hörde till de båda gårdarna i Mossberga är något oklart, men en rimlig förklaring kan vara att ängstegarna låg på Mossbergas mark men att avkastningen skulle gå till slottsfogden.
Det noterades också i karttexten att till Törnerum hörde god timmerskog och ett gott fiske.
Törnerum har en liten skärgård (öar, holmar, skär) bestående av Gärdsleholmen, Koholmen, Lillö, Plättan, Törnerums ö, Törnerums själgrund, Skorvan, Stackholmen, Störö, Årdegrundet.


Bilder och dokument från Törnerum

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson