Nystad

Kategori: Backstuga

Koordinater: 57.878758, 15.403033

Information om Nystad

Backstugan Nystad ligger på vägen mot Herbergshult ca 1 km in från Kisavägen och ca 100 meter från Östersjön. Namnet har ingen känd betydelse. Torpet tillkom i sen tid med första antecknade boende 1867, då 50-åriga träskomakaren Petter Svensson med hustrun Anna Lovisa Larsdotter, nygifta, flyttade in. Ca 8 familjer med ett 20-tal personer har under åren bott i backstugan.

Backstugan är idag år 2014 fritidsbostad.Herbergshultsbönderna ägde backstugan fram till Statens köp 1907. Den siste ägaren av Herberghultskomplexet Anders Fredrik Andersson flyttade 1912 till Nystad och bodde där till sin död 1934. Därefter flyttade hans son Conrad med hustru Carolina in. De bodde där till 1954. Backstugan blev därefter fritidsbostad med först parets dotter och senare dotterdotter som ägare ev förhyrare.

Staten lät 1938 avstycka 0.434 ar från huvudgården kring torpstället. Det troliga är, att Conrad och Carolina då köpte Nystad av staten. Från 1992 till 2009 var Ingrid Karin Hultqvist genom arv ägare till Nystad. År 2009 ny ägare.

Backstugan liksom uthuset är förmodligen ursprunglig bebyggelse, således från 1860-talet. Bebyggelsen ligger mycket vackert med en stig ner till bad- och båtplats vid Östersjön. Någon djurhållning har säkerligen aldrig förekommit utöver höns och kanske någon gris.


Bilder och dokument från Nystad

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson