Glommen

Kategori: Tätort

Visa karta
Glommen
Koordinater: 56.930083, 12.355241

Information om Glommen

Fiskesamhälle
Förr i tiden var området närmast havet en allmänning där ägandet delades mellan byns åboar. Allmänningen runt hamnen liksom åkrarna innanför tillhörde gårdarna i byarna Lyngen, Grytås, Långaveka, och Galtås. inom området fanns ett fåtal mindre gårdar och fiskarstugor och ute på udden bodde kustvakten Malmros. Ungefär vid samma tid som hamnen blev färdig kom också de första fiskarfamiljerna att bosätta sig i dess närhet.
Med en ny hamn, tillräckligt djup för större fiskebåtar, valde allt fler i bygden att bli fiskare. När barnen i de första husen hade vuxit upp blev det naturligt för sönerna att följa i fädernas spår. Eftersom fisket numera var huvudnäringen, var man inte längre beroende av odlingsbar mark i närheten av sitt hus. Det blev naturligt att bygga och bo så nära hamnen som möjligt. Sakta förvandlades de små åkerlapparna till hustomter.
Under 1940- och 50-talet tätnade bebyggelsen för varje år som gick. Under 1960-talet var det inte alla som valde fisket, allt fler stannade på land och blev industriarbetare. De flesta av dagens Glommenbor har sitt arbete utanför Glommen. i dag har bebyggelsen svällt ut över det ursprungliga samhället. Det idylliska samhället samt närheten till havet och naturen är attraktiva faktorer vid val av bostadsort.


Bildgallerier från Glommen

Visa fler bildgallerier från Glommen ›


Bilder och dokument från Glommen

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i GlommenNaturreservat

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Marie-Louise Johansson
Föreningsredaktör för Morup-Stafsinge hembygdsförening