Intage

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 59.829733, 12.804519

Information om Intage

Torplämning med två husgrunder, varav en med spismursrester, en källargrund, en stenmur, röjningsrösen, röjda ytor.Torpet var öde år 1900.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal