Fallet

Kategori: Torp

Koordinater: 59.814622, 12.645300

Information om Fallet

Koordinater (x/y) 6637019 / 1322739 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av en husgrund 6×5 m (NV-SÖ) med spismursröse, rester av jordkällare, stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 121:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Urban Larsson