Vallstena församling

Kategori: Församling

Vallstena socken har medeltida ursprung och socknen tillhörde Bäls ting som i sin tur ingick i Bro setting ( Vid den svenska tidens inledning (1645) fungerade settingarna som rättskretsar) i Nordertredingen.

Visa karta
Vallstena församling
Koordinater: 57.610016, 18.635508

Information om Vallstena församling

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Vallstena församling och de borgerliga frågorna till Vallstena landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Dalhems landskommun och ingår sedan 1971 i Gotlands kommun. Församlingen uppgick 2010 i Gothems församling. I januari 2016 inrättades distriktet Vallstena, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Gotlands norra härad. De indelta båtsmännen tillhörde första båtsmanskompaniet.

Under bronsåldern var Vallstena en välbefolkad byggd. Riktigt tättbebyggd blev socknen under äldre järnåldern. Vid Medebys och Nygårds har anträffats stenåldersboplatser som hör till de äldre i området. Gravar från bronsåldern hittar man i östra sockendelen, mellan Slumre, Alvena och det skogsområde som kallas ”Brändar”.

Flera skeppssättningar och bronsålderskummel finns i området. Från järnåldern finns bevarade husgrunder i t.ex. Alvena lindar äng. Kända från socknen är nära 50 gravrösen och några skeppssättningar från bronsåldern. Från järnåldern finns 17 gravfält, varav ett Vallstenarum, med 400 gravar och 6,5 km av stensträng. I anslutning till fyndområdet vid Nygårdsrum på Uppgarde ägor påträffades 1977 spåren av en borttagen skeppssättning som med sin längd av omkring 46 meter är den längst kända på Gotland.

Enligt Ingmar Olssons bok Ortnamn på Gotland (Stockholm 1984) härrör namnet Vallstena (på 1300-talet Walgusten) ur ett numer nästan utdött ord ”valg, valge”, – smal sid dalgång, stundom en vattenrännil, foderbeväxt sankmark. Efterledet sten kan tänkas syfta på någon rest sten i samband med det stora gravfältet vid kyrkan.

Källa: Wikipedia


Bildgallerier från Vallstena församling

Visa fler bildgallerier från Vallstena församling ›


Bilder och dokument från Vallstena församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2