Grönsäng

Kategori: Bebyggelselämning

Grönsäng var torp under Böle nr 7.

Koordinater: 56.842808, 16.258398

Information om Grönsäng

Grönsäng var torp under Böle nr 7.Församlingsboken för 1896-1916 uppger att torparen då var Karl Enok Lindqvist. Hans hustru hette Johanna Sofia Gustafsdotter. Paret hade sex barn. Ett par av dessa hette Gustav och Adrian Lindkvist enligt Bengt Peterssons skrift Böle med omnejd (källa). Familjen flyttade från torpet 1901 och någon annan torparfamilj verkar inte ha kommit dit. Tydligen kom torpet därefter att läggas direkt under gården.
Husförhörslängden för åren 1837-1861 har som torpare Ion Persson och hustrun var Stina Månsdotter. Familjen innehöll fem barn och en piga samt en ”inhyses” kvinna (farmor/mormor?).
Enligt husförhörslängden för 1861-1871 hette torparen då Johan Jonsson och hans hustru Maria Sofia Johansdotter. De hade sex barn och höll sig med dräng.
I den bifogade filen går det att få en bra inblick i hur torpet en gång såg ut. Uppgiften i filen att besiktningen av byggnaderna skedde på 1980-talet är felaktig och beror på en missuppfattning. Besiktningen skedde i stället 1901 i samband med att familjen Lindkvist lämnade torpet.
Barnen på torpet hette enligt uppsatt skylt: Adrian, Syster,
Edin, Eva, Gustav och Anna.
Faderns tilltalsnamn var Enok och moderns Sofia.
Husförhörslängden för 1881-1891 har en intressant detalj. Torparen blir då plötsligt arrendator av ett åtta hundradels mantal Grönsäng, men redan i nästa husförhörslängd för 1891-1895 är han åter torpare, Tydligen slog experimentet inte väl ut.
Arrendatorn/torparen under hela den tiden var Carl Peter Johansson. Han tog 1885 ut flyttningsbetyg till Södertälje, men det verkar inte ha blivit någon långvarig vistelse där. Kanske arbetade han tillfälligt på något tegelbruk över sommaren. Hans hustru hette Matilda Sofia Lorensdotter. De hade tillsammans sju barn av vilka tre dog i späd ålder.


Bilder och dokument från Grönsäng

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson