Sköldinge församling

Kategori: Församling

Visa karta
Sköldinge församling
Koordinater: 59.035541, 16.436767

Information om Sköldinge församling

Byn var en tidig samhällsbildning med lantbruk, handelsbod, gästgivargård och tingsplats och har rötter från 1600-talet.Här förbi sträckte sig också från 1700-talet vägar till viktiga platser i Södermanland och Närke. Gästgivargården utgjorde område för tingsplatsen i Oppunda Härad och var en viktig plats för rådslag och auktioner. Under 1700-talet blev Ramsta gästgiveri också postgård utmed sträckan Nyköping-Örebro. Senare delen av 1600-talet hade orten haft gruvdrift med verksamhet i flera gruvor. Den epoken avbröts 1974, då vid Kantorps gruva med nybyggd gruvlave, 68 m hög, sedan 1964. Laven revs år 2012 efter brand. Sedan 1918 fanns här också ett tegelbruk fram till 1961.
Åsa folkhögskola flyttades från Bie år 1892 och det var mycket beroende på att man tidigare erhållit en järnvägsstation.
När Västra stambanans enkelspår var anlagt 1862 fick dock inte orten egen station, trots den stora mängd järnmalm som producerades häe. Det var först 1890, som Ramsta hållplats blev tågstation med namnet Kantorp.

Fram t.o.m. år 2009 bildade Sköldinge en egen församling, med kyrkor i Sköldinge och Valla. Församlingsgården låg i Valla och tjänar nu som mötesplats för familjer varje fredagsförmiddag. Här bedrivs också barn- och ungdomsverksamhet. I Sköldinge ligger ett församlingshem i nära anslutning till kyrkan.
Den gamla församlingen ingår nu i Katrineholmsbygdens församling.


Bildgallerier från Sköldinge församling

Visa fler bildgallerier från Sköldinge församling ›


Bilder och dokument från Sköldinge församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›


Platser i Sköldinge församlingVattendrag
Fornlämning, Fornminne
Affärslokal

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Bergh
Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com