Söderby

Kategori: By

Koordinater: 60.144802, 17.998344

Information om Söderby

By i Morkarla socken, Olands härad, Uppsala län. Äldsta namnbelägg ”de Suherby” år 1312.

Byn på 3 mantal har bestått av flera gårdar, backstugor och torp. Bönderna i Söderby ägde sina gårdar men skatteräntan till dessa innehades av Österby bruk under 1600-1800-talet. Bruket lyckades sedemera köpa upp 1/2 mantal totalt i byn. Det skedde vid två köptillfällen ett i slutet av 1800-talet och ett i början av 1900-talet.

I äldre tid har det funnits en hytta på byns ägor den ägdes och drevs av Österby bruk på 1620-talet.
Kartreferenser: Geometrisk avmätning 1646, Ägomätning 1752, Laga skifte 1835
Österby bruks kartor 1915, Ekonomiska kartan 1954 och 1979.

Källor: Äldsta namnbelägg: Tiunda Land – 4:1 Det medeltida Sverige. Lövstabruks arkiv: Register över Österby bruks Hemman och Lägenheter. ULA-Österby bruksarkiv: Gustaf Uhr om bergshantering 1520-1620.


Bilder och dokument från Söderby

Visa fler bilder & dokument ›



Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Eskilsson