Alhagen

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 57.664387, 12.134090

Information om Alhagen

När Mölnlycke Fabriker gjorde konkurs år 1906 sålde man stora delar av bolagets marker till privata aktörer som satte igång med avstyckning och försäljning av egnahemstomter. Dock behöll man ängsmarken som låg öster om fabriken i skuggan av Höga Berget och sluttade ner mot det s.k.  Arketjärnet. Här betade fabrikens kor och hästar.

Vid tjugotalets början hade korna och hästarna försvunnit och man reserverade området för framtida egnahemsbebyggelse. Det rådde nämligen bostadsbrist i Mölnlycke, bränder hade härjat och de gamla arbetarbostäderna var i ett uselt skick. Dessutom hade drömmen om ett eget hem slagit rot bland arbetarna, vissa något mer välsituerade hade redan förverkligat den. Området kallades Alehagen, vilket det också heter i Hjalmar Pehrssons ”Rådaboken”. På senare kartor har det ersatts av det aningen mer kultiverade Alhagen.

Nu byggde man vägar, dränerade och drog vatten- och avloppsledningar.  År 1929 började man bygga de sex första husen. De blivande ägarna fick bekosta bygget själva, men Bolaget gick i borgen för de nödvändiga banklånen. Så småningom blev det ett fyrtiotal enfamiljshus.

 


Bilder och dokument från Alhagen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Sven-Göran Johansson