Ryssbylund

Kategori: Herrgård

Ryssbylund är Ryssby sockens största herrgård eller gods.

Koordinater: 56.808196, 16.361445

Information om Ryssbylund

Ryssbylund är Ryssby sockens största herrgård eller gods.
Ryssbylund leder sitt ursprung till två gårdar i byn Ryssby som vid mitten av 1600-talet donerades av Kronan som säteri till överstelöjtnanten Abraham Larsson Cronhjort för hans militära insatser. Cronhjort var prästson från Öland och i många stycken en suspekt person, som under sin krigstjänst skott sig på Kronans bekostnad. Det var fråga om att han skulle dömas till döden för bedrägerierna, men han klarade sig med 1000 daler i böter och fick snart därefter sin donation av gårdarna i Ryssby by och en del andra gårdar i Kalmarområdet.
Ryssbylund var sedan i släkten Cronhjorts ägo fram till 1769. Ägarna, som oftast var militärer, bodde mestadels inte på säteriet. Flera ägare följde sedan innan Ryssbylund 1803 inköptes av förre landshövdingen i Blekinge län Claes Jacob Raab. Han satte genast igång med att utvidga domänerna och inköpte bl.a. flera av de kvarvarande gårdarna i byn Ryssby och lade dem till Ryssbylund. Raab dog dock redan 1804 och hans arvtagare blev hustrun Anna Beata. Hon lät uppföra en ny mangårdsbyggnad och flera andra byggnader.
År 1825 dog den förra landshövdingskan och Ryssbylund övertogs av 24-årige sonen Adam Christian Raab. Han var sedan unga år militär men tog avsked 1845 och ägnade sig fortsättningsvis åt gårdes skötsel samtidigt som han var kommunalman och riksdagspolitiker. Genom gårdsköp utvidgade Raab högst avsevärt Ryssbylunds ägor så att hela byn Ryssby utom kyrkans gård Stommet (Ryssby nr 2) kom att tillhöra Ryssbylund. Till detta kom hela den tidigare byn Mossberga och även en gård i byn Hultsby.
Adam Christian Raab var gift tre gånger. Hans första hustru Caroline var änka och medförde två barn från sitt tidigare äktenskap. På så vis kom det sig att Raab blev styvfar till den senare kände politikern Emil Key, som i sin tur blev far till den ännu mer kända författarinnan Ellen Key.
År 1856 överlät Raab Ryssbylund till sin svärson agronomen Hjalmar Kylberg. Denne lät samma år flytta lantbruksskolan (”Rättareskolan”) från Boo och Barkestorp till Ryssbylund. Kylberg inrättade också på 1860-talet en internatskola för högre lantbruksstudier på Ryssbylund. Skolan fick dock läggas ner efter några år av ekonomiska skäl.
Kylberg var en framstående jordbrukare och skolman. Under hans tid blev Ryssbylund något av en föregångsgård med specialodlingar och skolutbildning.
År 1871 blev Kylberg förordnad som chef för den högre lantbruksskolan Ultuna. Han sålde då Ryssbylund till baron Adolph Fredrik Rappe på Strömsrum i Ålem socken. Rappe satte in sin äldste son Christopher Johan Rappe som arrendator på Ryssbylund. Sonen köpte gården 1882, men flyttade 1886, sedan den äldre Rappe avlidit, tillbaka till Strömsrum.
År 1901 tillträdde Christopher Rappes son baron Carl Adolf Rappe som förvaltare av Ryssbylund. Han dog 1933 varefter hans änka Ingegerd Maria Rappe, född Ekströmer, disponerade godset.
Under familjen Rappes tid utvidgades Ryssbylund genom att två gårdar i byn Söregärde och en gård (Mossen) i Stora Wångerslät i Åby socken lades till egendomen.
År 1944 blev Adolf Rappes barn Ulla Agneta, Hans Christopher och Carl Johan Melcher ägare till Ryssbylund med Hans Rappe som förvaltare.
Enligt källan Ryssby Socken omfattar egendomen Ryssbylund 296 hektar åker och 517 hektar skog som sammanförts av mark från registerfastigheter i Ryssby, Hultsby, Hässlehult, Mossberga, Hönsekullen, Ryssbyhult, Söregärde och Stora Wångerslät.
Numera ägs Ryssbylund av Fredrik och Eva Terling.


Bilder och dokument från Ryssbylund

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson