Stora Gavlö

Kategorier: Gård, Säteri

Stora Gavlö nämns första gången i källorna 1448, då det skänks av Carl Storharsson till Vadstena kloster, i vars ägo det förblir till reformationstiden. Säteriprivilegier utverkades 1666. Huvudgården beskrivs 1683 som välbyggd, bebodd av Knut Gyllensvärd, vilken var överstelöjtnant vid Jönköpings regemente. Hans fader, Johan Gyllensvärd, var ägare. Genom åren har egendomen bytt ägare ett flertal gånger. Namn som kan nämnas är Koasull, von Porat, Ståhl m fl.
1900 delades gården i två brukningsenheter, Stora Gavlö och Lilla Gavlö.
(Källa: Dannäs, en Västbosocken av Sölve Olsson)

Koordinater: 57.00775, 13.84384

Bilder och dokument från Stora Gavlö

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2